KOSZTORYS BUDOWLANY

Kosztorys budowlany jest dokumentem potrzebnym na wielu etapach inwestycji. Właściwa ocena kosztów przez eksperta przed rozpoczęciem inwestycji pozwala zmniejszyć ryzyko niepowodzenia oraz jest podstawą optymalizacji kosztów inwestycji. Na podstawie kosztorysu wykonanego na etapie projektowania można określić obszary w których można zaoszczędzić pieniądze. Kosztorys inwestorski wykonany po zakończeniu etapu projektowania określa koszt całej planowanej inwestycji i jest pomaga inwestorowi ocenić oferty otrzymywane od wykonawców robót. 

Kosztorys budowlany może również stanowić podstawę oferty wykonawcy na wykonanie robót budowlanych. Stanowi on również obowiązkowy dokument składany do banku przy ubieganiu się o kredyt. 

Kosztorysy wykonujemy przy pomocy programu Norma (AthenaSoft) jak i własnych narzędzi. Przy określaniu cen robót, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego stosujemy aktualne bazy cen SEKOCENBUD, INTERCENBUD, BISTYP oraz ceny określone na podstawie rzeczywistych ofert wykonawców i dostawców. Wykonany przez nas kosztorys, w zależności od celu jakiemu ma służyć, może być szczegółowy lub uproszczony. 

Wykonujemy kosztorysy:

  • inwestorskie – służące ustaleniu kosztu inwestycji
  • ofertowe – przedstawiający ofertę cenową wykonawcy
  • powykonawcze – służące rozliczeniom końcowym pomiędzy wykonawcom a inwestorem
  • dla bank w związku z wnioskowaniem o kredyt

Na potrzeby wykonania kosztorysu wykonujemy również przedmiary, obmiary oraz specyfikacje robót budowlanych. 

Wykonujemy kosztorysy na terenie całej Polski. Jeżeli są Państwo zainteresowani kosztorysem to zapraszamy do kontaktu na adres kontakt@brpb.pl lub na numer +48 666 61 81 71. Zapewniamy sprawną komunikację i krótkie terminy realizacji. 

Biura Realizacji Przedsięwzięć Budowlanych z Wrocławia zajmuje się także pełnieniem funkcji kierownika budowy.

Kosztorys budowlany Wrocław i cała Polska