O FIRMIE BRPB

Szanowni Państwo jesteśmy firmą zajmującą się wykonywaniem przeglądów budowlanych, ekspertyz budowlanych, projektów konstrukcji budowlanych, kompleksowych wielobranżowych projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, kierowaniem budową, pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kosztorysowaniem oraz pełnieniem funkcji inwestora zastępczego.

Braliśmy udział w tak dużych przedsięwzięciach inwestycyjnych jak ekspertyza stanu technicznego bloków energetycznych oraz estakad linii nawęglania w elektrowni Turów w Bogatyni, budowa osiedla Amarelo we Wrocławiu, budowa osiedla Nowa Toskania we Wrocławiu, budowa osiedla Nowy Wrocław w Kiełczowie, projekt rozbudowy zakładu produkcyjnego ICT Polska w Kostrzyniu nad Odrą, projekt rozbudowy zakładu GSK Worthing w Wielkiej Brytanii, projekt zakładu farmaceutycznego koncernu Alexion w Dublinie w Irlandii, budowa zakładu serwisowania silników lotniczych XEOS sp. z o.o. w okolicach Środy Śląskiej (spółka GE Aviation i Lufthansa Technik) oraz wielu mniejszych przedsięwzięciach z zakresu budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Przy wykonywaniu naszych usług współpracujemy z doskonałą kadrą inżynierską posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, rzeczoznawcami budowlanymi oraz najlepszymi naukowcami i ekspertami z Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

NIEKTÓRE REALIZACJE

Zakres: Ekspertyza stanu technicznego pięciu budynków produkcyjnych wraz z kosztorysem prac remontowych w języku polskim i angielskim.

Ilość budynków: 5

Powierzchnia: ok. 42 tys. m2

Zakres: Kosztorys inwestorski przebudowy 3 budynków wielorodzinnych, budowy jednego budynku wielorodzinnego, budowy budynku garażowego, zagospodarowania oraz uzbrojenia terenu.

Ilość budynków: 5

Powierzchnia całkowita budynków: ok. 8 tys. m2

Powierzchnia terenu inwestycji: ok. 21 tys. m2

Zakres: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu na etapie projektowania i budowy, koordynacja prac projektowych, koordynacja montażu urządzeń technologicznych i prac budowlanych związanych z montażem urządzeń technologicznych.

Ilość budynków: 9

Powierzchnia całkowita: 32 800 m2

Wartość inwestycji: ok. 350 mln złotych

Zlecenie realizowane w ramach umowy z PM Group Polska sp. z o.o.

Zakres: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu na etapie projektowania.

Ilość budynków: 9

Powierzchnia rozbudowy: ok. 62 600 m2 

Wartość inwestycji: ok. 430 mln złotych

Zlecenie realizowane w ramach umowy z PM Group Polska sp. z o.o.

Zakres: Ekspertyza stanu technicznego trzech budynków LG Display wraz z kosztorysem prac remontowych w języku polskim i angielskim.

Ilość budynków: 3

Powierzchnia: 118 tys. m2

Zakres: Ekspertyza stanu technicznego sześciu budynków Heesung Electronics  wraz z kosztorysem prac remontowych w języku polskim i angielskim.

Ilość budynków: 6

Powierzchnia: ok. 85 tys. m2

Zakres: Pełnienie funkcji kierownika kontraktu. 

Ilość budynków: 2

Liczba mieszkań: 63

Powierzchnia całkowita: 3 900 m2

Wartość inwestycji: ok. 10 mln złotych

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Nadzór nad robotami budowlanymi, kontraktowanie podwykonawców.

Ilość budynków: 4

Liczba mieszkań: 336

Powierzchnia całkowita: 18 997 m2

Wartość inwestycji: ok. 47,5 mln złotych

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Nadzór nad robotami budowlanymi.

Ilość budynków: 3

Liczba mieszkań: 90

Powierzchnia całkowita: 5 570 m2

Wartość inwestycji: ok. 24 mln złotych

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Projektowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych, modelowanie konstrukcji w programie Revit.

Ilość budynków: 3

Wartość inwestycji: ok. 450 mln euro

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Projektowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Ilość budynków: 4

Powierzchnia rozbudowy: ok. 23 000 m2 

Wartość inwestycji: ok. 350 mln złotych

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Projektowanie konstrukcji drewnianych, murowych, żelbetowych.

Ilość budynków: 1

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Członek zespołu wykonującego ekspertyzę.

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Członek zespołu wykonującego ekspertyzę.

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Projektowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

REFERENCJE


Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www