O FIRMIE BRPB

Szanowni Państwo jesteśmy firmą zajmującą się budową obiektów budowlanych oraz świadczeniem usług inżynierskich.

Do budowy każdego budynku podchodzimy z największą starannością a nad jakością wykonywanych prac czuwa inżynier budownictwa i właściciel firmy. Służymy naszym klientom profesjonalnym doradztwem podczas całej budowy. Na wykonane przez nas prace udzielamy gwarancji. Budujemy budynki do stanu surowego lub do stanu deweloperskiego.

W zakresie usług projektowych i inżynierskich wykonujemy przeglądy budowlane, ekspertyzy budowlane, projekty konstrukcji budowlanych, kompleksowe wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze, kierujemy budową, pełnimy funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonujemy kosztorysy budowlane.

Braliśmy udział w tak dużych przedsięwzięciach inwestycyjnych jak ekspertyza stanu technicznego bloków energetycznych oraz estakad linii nawęglania w elektrowni Turów w Bogatyni, budowa osiedla Amarelo we Wrocławiu, budowa osiedla Nowa Toskania we Wrocławiu, budowa osiedla Nowy Wrocław w Kiełczowie, projekt rozbudowy zakładu produkcyjnego ICT Polska w Kostrzyniu nad Odrą, projekt rozbudowy zakładu GSK Worthing w Wielkiej Brytanii, projekt zakładu farmaceutycznego koncernu Alexion w Dublinie w Irlandii, budowa zakładu serwisowania silników lotniczych XEOS sp. z o.o. w okolicach Środy Śląskiej (spółka GE Aviation i Lufthansa Technik) oraz wielu mniejszych przedsięwzięciach z zakresu budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Przy wykonywaniu naszych usług współpracujemy z doskonałą kadrą inżynierską posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, rzeczoznawcami budowlanymi oraz najlepszymi naukowcami i ekspertami z Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

NIEKTÓRE REALIZACJE

Generalny wykonawca oraz inwestor osiedla domów jednorodzinnych dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Strona inwestycji: www.zielonaostoja.com

Zakres: Projekt konstrukcyjny wraz ze szczegółowym opisem prac budowlanych i kosztorysem inwestorskim. 

Ilość budynków: 1

Zakres: Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy oraz kosztorys inwestorski przebudowy części budynku na potrzeby jadalni z linią wydawczą posiłków z cateringu.

Ilość budynków: 1

Powierzchnia objęta opracowaniem: 130 m2

Zakres: Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy części budynku na potrzeby warsztatu.

Ilość budynków: 1

Powierzchnia objęta opracowaniem:  207 m2

Zakres: Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy oraz kosztorys inwestorski przebudowy części produkcyjnej na potrzeby przyzakładowej stołówki z zapleczem kuchennym i częścią socjalno-biurową.

Ilość budynków: 1

Powierzchnia objęta opracowaniem: 1120 m2

Zakres: Przegląd budynków pod kątem estetyki wykonania oraz usterek wpływających na użytkowanie obiektów wraz ze sprawdzeniem kompletności dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Generalnego Wykonawcę robót.  

Ilość budynków: 7

Łączna powierzchnia ok. 330 tys. m2

Zakres: Ekspertyza stanu technicznego pięciu budynków produkcyjnych wraz z kosztorysem prac remontowych w języku polskim i angielskim.

Ilość budynków: 5

Powierzchnia: ok. 42 tys. m2

Zakres: Kosztorys inwestorski przebudowy 3 budynków gospodarczych na budynki wielorodzinne oraz budowy 1 nowego budynku wielorodzinnego i 1 nowego budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną.

Ilość budynków: 5

Powierzchnia budynków: 7 800 m2

Zakres: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu na etapie projektowania i budowy, koordynacja prac projektowych, koordynacja montażu urządzeń technologicznych i prac budowlanych związanych z montażem urządzeń technologicznych.

Ilość budynków: 9

Powierzchnia całkowita: 32 800 m2

Wartość inwestycji: ok. 350 mln złotych

Zlecenie realizowane w ramach umowy z PM Group Polska sp. z o.o.

Zakres: Przegląd budynków pod kątem estetyki wykonania oraz usterek wpływających na użytkowanie obiektów wraz ze sprawdzeniem kompletności dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Generalnego Wykonawcę.  

Ilość budynków: 7

Powierzchnia: Łączna powierzchnia ok. 330 tys. m2

Zakres: Ekspertyza stanu technicznego trzech budynków LG Chem wraz z kosztorysem prac remontowych w języku polskim i angielskim.

Ilość budynków: 3

Powierzchnia: 118 tys. m2

Zakres: Kosztorys inwestorski przebudowy 3 budynków gospodarczych na budynki wielorodzinne oraz budowy 1 nowego budynku wielorodzinnego i 1 nowego budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną.

Ilość budynków: 5

Powierzchnia objęta opracowaniem: 207 m2

Zakres: Pełnienie funkcji kierownika kontraktu. 

Ilość budynków: 2

Liczba mieszkań: 63

Powierzchnia całkowita: 3 900 m2

Wartość inwestycji: ok. 10 mln złotych

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Nadzór nad robotami budowlanymi, kontraktowanie podwykonawców.

Ilość budynków: 4

Liczba mieszkań: 336

Powierzchnia całkowita: 18 997 m2

Wartość inwestycji: ok. 47,5 mln złotych

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Nadzór nad robotami budowlanymi.

Ilość budynków: 3

Liczba mieszkań: 90

Powierzchnia całkowita: 5 570 m2

Wartość inwestycji: ok. 24 mln złotych

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Projektowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych, modelowanie konstrukcji w programie Revit.

Ilość budynków: 3

Wartość inwestycji: ok. 450 mln euro

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Projektowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Ilość budynków: 4

Powierzchnia rozbudowy: ok. 23 000 m2 

Wartość inwestycji: ok. 350 mln złotych

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Projektowanie konstrukcji drewnianych, murowych, żelbetowych.

Ilość budynków: 1

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Członek zespołu wykonującego ekspertyzę.

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Członek zespołu wykonującego ekspertyzę.

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

Zakres: Projektowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Projekt z portfolio p. Jarosława Hotały

REFERENCJE