OPINIE I EKSPERTYZY BUDOWLANE

Ekspertyza budowlana wykonana przez eksperta pozwala na ocenę stanu technicznego budynku, popartą badaniami i obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi takich elementów budowlanych jak fundamenty, konstrukcja dachu, ściany czy inne elementu budynku.

Specjalizujemy się w wykonywaniu ekspertyz budowlanych i opinii technicznych w zakresie stanu technicznego obiektów budowlanych.  Fachowo  i dokładnie realizujemy poniższe działania:

  • oceniamy stan techniczny konstrukcji obiektu lub jego elementów,
  • określamy przyczynę niepokojącego zjawiska lub usterki,
  • przeprowadzamy inwentaryzację uszkodzeń,
  • badamy materiały służące do budowy obiektu,
  • przedstawimy propozycje naprawy,
  • określimy koszt naprawy.

Wykonanie ekspertyzy budowlanej jest konieczne w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (np. znacznego ugięcia konstrukcji, wybrzuszenia elementów konstrukcji, zaobserwowania dużych pęknięć w betonie), planowaniu modernizacji budynków czy zmianie przeznaczenia obiektu budowlanego.

Przy wykonywaniu ekspertyz budowlanych współpracujemy z doskonałą kadrą inżynierską posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, rzeczoznawcami budowlanymi oraz najlepszymi naukowcami i ekspertami z Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

Wykonujemy ekspertyzy i opinie techniczne na terenie całej Polski. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą opinii i ekspertyz budowlanych to zapraszamy do kontaktu na adres kontakt@brpb.pl lub na numer +48 666 61 81 71.

Specjaliści z naszego Biura Realizacji Przedsięwzięć Budowlanych z Wrocławia zajmują się także wykonywaniem przeglądów okresowych budynków.

Ekspertyzy budowlane Wrocław i cała Polska