PRZEGLĄDY BUDOWLANE

Wykonujemy przeglądy budowlane budynków mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej, biurowych, handlowych, magazynowych oraz obiektów przemysłowych głównie na terenie Dolnego Śląska i sąsiednich województw.

W ramach przeglądu wykonujemy kontrole wymagane przez art. 62 ustawy Prawo Budowlane:

 • kontrole półroczne, roczne i 5 letnie stanu technicznego elementów budynku i budowli,
 • kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • kontrola roczna sprawdzająca stan techniczny instalacji gazowej,
 • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Z przeglądu okresowego budynku sporządzamy protokół z dokumentacją fotograficzną. W protokole wyszczególnione są nieprawidłowości występujące w budynku, a także sposób ich naprawy. Określamy także stopnień pilności wykonania naprawy.

Ceny przeglądów budowlanych ustalamy indywidualnie. Wiele zależy od lokalizacji i rodzaju obiektu oraz zakresu zlecenia i ilości obiektów. Przy większej ilości zleceń lub stałej współpracy możliwe są atrakcyjne rabaty.

Przeglądy okresowe budynków Wrocław i cała Polska

Do wyceny przeglądu budowlanego potrzebujemy informacji na temat:

 • lokalizacji budynku/obiektu budowlanego,
 • ilości kondygnacji, powierzchni zabudowy i powierzchni dachu budynku,
 • rodzaju przeglądu (półroczny, roczny, 5 letni),
 • zakresu przeglądu (np. kontrola stanu technicznego budynku, kontrola instalacji gazowej, badania i kontrola instalacji elektrycznych),
 • przeznaczenia budynku lub obiektu budowlanego (mieszkalny/usługowy/użyteczności publicznej/przemysłowy),
 • terminu na wykonanie przeglądu,
 • ostatniego przeglądu budowlanego (czy przegląd z ostatniej kontroli jest dostępny).

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą przeglądu okresowego budynku, zapraszamy do kontaktu na adres kontakt@brpb.pl lub na numer +48 666 61 81 71.

Nasze biuro we Wrocławiu przyjmuje również zlecenia wykonania ekspertyz budowlanych.

Przeglądy budowlane Wrocław i cała Polska