Zapraszamy do współpracy firmy wykonawcze oraz samodzielne brygady wykonujące:

– roboty ziemne,

– roboty murarskie,

– roboty żelbetowe,

– roboty ciesielskie i dekarskie,

– instalacje wod-kan, ogrzewania, chłodu i gazowe,

– instalacje elektryczne w zakresie sieci zewnętrznych, wewnętrznych instalacji niskoprądowych i automatyki budynkowej,

– roboty elewacyjne,

– roboty tynkarskie,

– posadzki betonowe i cementowe,

– roboty wykończeniowe (takie jak sucha zabudowa, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, montaż bram, montaż ogrodzeń)

– roboty brukarskie,

– konstrukcje stalowe,

– obudowy hal z płyt warstwowych, blachy trapezowej i kaset ściennych,

 Oferty współpracy proszę przesyłać na adres wspolpraca@brpb.pl z podaniem klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Zapraszamy do współpracy biura projektowe i niezależnych projektantów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:

– architektonicznej,

– konstrukcyjno-budowlanej,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Oferty współpracy proszę przesyłać na adres wspolpraca@brpb.pl z podaniem klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zapraszamy do współpracy niezależnych inżynierów posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

– konstrukcyjno-budowlanej,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Oferty współpracy proszę przesyłać na adres wspolpraca@brpb.pl z podaniem klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”